10 клас

Вимоги програми
Основні підручники та навчальні посібники
Додаткові підручники та навчальні посібники

ДИНАМІКА
Сили в природі. Закони Ньютона
1Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил. book-icon_40634483-SEO_30
2Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сил»
3Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия634483-SEO_30
4Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия634483-SEO_30
5Закони Ньютона. Розв'язування задач.Image_IconFAQ_30 копия634483-SEO_30
6Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия634483-SEO_30
7Закон всесвітнього тяжіння. Розв'язування задач.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия634483-SEO_30
8Вага і невагомість. Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
9Рух тіла під дією кількох сил (частина 1).book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
10Рух тіла під дією кількох сил (частина 2).book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
11Тематичне оцінювання № 2. Сили в природі. Закони Ньютона
Елементи статики. Закони збереження
1Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
2Момент сили. Умова рівноваги. Розв'язування задач.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3Лабораторна робота № 3 «Визначення маси тіла за допомогою важеля».
4Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
5Закон збереження імпульсу. Розв'язування задач.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
6Реактивний рух.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
7Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
8Закон збереження енергії.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
9Закон збереження енергії. Розв'язування задач.
book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
10Тематичне оцінювання № 3. Елементи статики. Закони збереження