9 клас

Вимоги програми
Основні підручники та навчальні посібники
Додаткові підручники та навчальні посібники

Тема 3. Розрахунок електричних кіл. Робота та потужність електричного струму
3.1З’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3.2Лабораторна робота № 6. Дослідження електричного кола з послiдовним з’єднанням провідниківbook-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3.3Розв’язування задач на розрахунок електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3.4Лабораторна робота № 7. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3.5Розв’язування задач на розрахунок електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3.6Розв’язування задач на розрахунок електричного кола із змішаним з’єднанням провідників.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3.7Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3.8Лабораторна робота № 8. Вимірювання потужності споживача електричного струму.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3.9Розв’язування задач на визначення роботи і потужності електричного струму. book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
3.10Розв’язування задач з теми “Розрахунок електричних кіл”. book-icon_40
3.11Тестування з теми “Розрахунок електричних кіл. Робота та потужність електричного струму”.
Тема 4. Електричний струм у різних середовищах
4.1Електричний струм в розчинах та розплавах електролітів
4.2Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці.video (1) копияbook-icon_40Image_IconFAQ_30 копия634483-SEO_30
4.3Лабораторна робота № 9. Дослідження явища електролізу. book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
4.4Розв’язування задач на явище електролізу.book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
4.5Застосування електролізу у промисловості та техніці.book-icon_40
4.6Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.video (1) копияbook-icon_40
4.7Застосування напівпровідникових приладів у побуті, промисловості, техніці.book-icon_40
4.8Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. video (1) копияbook-icon_40
4.9Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.book-icon_40
4.10Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.book-icon_40
4.11Узагальнення та систематизація знань з теми “Електричний струм у різних середовищах”book-icon_40Image_IconFAQ_30 копия
4.12Тестування з теми “ “Електричний струм у різних середовищах”

Електричний струм у різних середовищах
Урок 9.35.1. 
Електричний струм в розчинах та розплавах електролітів

Латка-580
конспект Вправи тест
Урок 9.36.2. 
Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. 
Застосування електролізу у промисловості та техніці

конспект Вправи тест
Урок 9.37.3.
Електроліз. Розв’язування задач. Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу»

Латка-580
конспект Вправи тест
Урок 9.38.4. 
Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників

конспект Латка тест
Урок 9.39.5. 
Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори
Латка-580
конспект Вправи тест
Урок 9.40.6. 
Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди

конспект Вправи тест
Урок 9.41.7. 
Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці

Латка-580
конспект Вправи тест
Урок 9.42.8 
Узагальнення та систематизація знань. 
Безпека людини під час роботи з електричними приладами

Латка-580
конспект Вправи тест
Магнітне поле
Урок 9.44.1. 
Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів

конспект Латка тест
Урок 9.45.2.
Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Гіпотеза Ампера

конспект Вправи тест
Урок 9.46.3
Магнітне поле струму. Розв’язування якісних задач

Латка-580
конспект Вправи тест
Урок 9.47.4
Електромагніти. Лабораторна робота № 10
«Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії»

Латка-580
конспект Вправи тест
Урок 9.48.5
Дія магнітного поля на провідник зі струмом

конспект Вправи тест
Урок 9.49.6
Електричні двигуни. Розв’язування якісних задач

Латка-580
конспект Вправи тест
Урок 9.50.7
Гучномовець. Електровимірювальні прилади

Латка-580
конспект Вправи тест
Урок 9.51.8
Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея

Латка-580
конспект Вправи тест
Урок 9.52.9
Електромагнітна індукція та її застосування

Латка-580
конспект Вправи тест