11 клас

Вимоги програми
Основні підручники та навчальні посібники
Додаткові підручники та навчальні посібники

Розділ 2. Електромагнітне поле
2.1Електрична та магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.book-icon_40
2.2Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.book-icon_40
2.3Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.book-icon_40
2.4Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Індуктивністьbook-icon_40
2.5Лабораторна робота № 2. Дослідження явища електромагнітної індукції.
2.6Енергія магнітного поля котушки зі струмом. book-icon_40
2.7Змінний струм. Генератор змінного струму.book-icon_40
2.8Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.book-icon_40
2.9Узагальнення та систематизація знань.book-icon_40
2.10Контрольна робота. Тестування.
Розділ 3. Коливання та хвилі
3.1Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань.book-icon_40
3.2Вимушені коливання. Резонанс.book-icon_40
3.3Розв’язування задач на визначення параметрів гармонічних коливань.
3.4Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.book-icon_40
3.5Лабораторна робота № 3. Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань. book-icon_40
3.6Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.book-icon_40
3.7Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.book-icon_40
3.8Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру. Резонанс.video (1) копияbook-icon_40Image_IconFAQ_30 копия634483-SEO_30
3.9Утворення і поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі.book-icon_40
3.10Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.book-icon_40
3.11Узагальнення і систематизація знань.book-icon_40
3.12Контрольна робота. Тестування.