11 клас

Електромагнітні коливання та хвилі
Урок 11.34.1
Виникнення електромагнітних коливань
Крижанівська Світлана Анатоліївна, ТЛ ОРТ”, Дніпровський р-н
конспект flash Вправи тест
Урок 11.35.2
Гармонічні коливання. Розв’язування задач
Коваль Вікторія Олександрівна, ТЛ НТУУ “КПІ”, Солом’янский р-н
конспект flash Вправи тест
Урок 11.36.3
Період та частота власних коливань контуру. Розв’язування задач
конспект flash Вправи тест
Урок 11.37.4
Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Узагальнення та систематизація знань
Іванова Юлія Борисівна, СШ № 92, Голосіївський р-н
конспект flash Вправи тест
Урок 11.38.5
Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітних хвиль. Розв’язування задач
Венгер Оксана Михайлівна, “Наукова зміна”, Дарницький р-н
конспект flash Вправи тест
Урок 11.39.6
Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот
Петренко Тетяна Леонідівна, СЗШ № 126, Дніпровський р-н
конспект flash Вправи тест
Урок 11.40.7
Електромагнітні хвилі в природі і техніці. Узагальнення та систематизація знань
конспект flash Вправи тест
Хвильова і квантова оптика
Урок 11.41.1
Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. Поширення світла у різних середовищах
Коваль Світлана Сергіївна, СЗШ № 201, Дніпровський р-н
Гавронський Вадим Володимирович, ІППО КУ імені Бориса Грінченка
конспект1 2 3 9b41f8b356a7 flash тест
Урок 11.42.2
Відбивання і заломлення світла. Закон В. Снелля
Дядюсь Наталія Володимирівна, СШ № 159, Солом`янський р-н.
конспект flash Латка тест
Заблодська Алла Федорівна, гімназія № 290, Дарницький р-н.
конспект flash тест
Урок 11.44.4
Лабораторна робота № 5 «Визначення показника заломлення скла»
конспект flash Латка тест
Урок 11.45.5
Світло як електромагнітна хвиля. Хвильові властивості світла. Інтерференція і дифракція світлових хвиль
Коваль Світлана Сергіївна, СЗШ № 201, Дніпровський р-н
конспект flash Латка тест
Урок 11.46.6
Поляризація та дисперсія світла. Оптичний дисперсійний спектр. Спектроскоп
Бойко Ірина Адольфівна, ліцей № 293, Деснянський р-н
конспект flash Вправи тест
Урок 11.47.7
Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона
Воронова Анна Володимирівна, СШ № 135, Шевченківський р-н
конспект flash Вправи тест
Урок 11.48.8
Квантові властивості світла. Розв’язування задач.
Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла
Тетерук Надія Панасівна, СШ № 185, Святошинський р-н
конспект flash Вправи тест
Урок 11.49.9
Фотоефект. Рівняння фотоефекту
Даценко Ольга Григорівна, СЗШ № 46, Солом’янський р-н
конспект flash Латка тест
Урок 11.50.10
Застосування фотоефекту. Розв’язування задач
Довженко Олександр Васильович, ПЛ НТУУ “КПІ”, Солом’янський р-н
конспект flash Вправи тест

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*